VTI National Transport Research Database

Katalytisk framställning av metanol/DME via svartlutsförgasning

  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2008-01-01 -- 2011-10-31 ; 5908000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200701885
Subject(s): Abstract: Avsikten med projektet är att undersöka reaktionsbetingelser för katalytisk syntes av metanol och DME via svartlutförgasning i laboratorieskala. Anledning att köra tester i laboratorieskala är att det finns större möjligheter att utföra forskningsexperiment och testa olika gasreningstekniker, katalysatorer, driftförhållanden etc. än i den större demonstrationsanläggningen. De erfarenheter som avdelningen för kemisk teknologi vid Luleå tekniska universitet (LTU) räknar med att uppnå ska direkt kunna stödja Chemrec i deras utveckling i större skala. Sammantaget får de involverade personerna fördjupad kompetens inom syntesgasbaserad drivmedelsyntes vilket kan vara av stor betydelse för fortsatt utveckling av drivmedelsyntes via biomasseförgasning.
Item type:

Powered by Koha