VTI National Transport Research Database

Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2009 (Technology surveillance of fuel cells during 2009)

  • Elforsk AB, Svenskt företag eller organisation, 556455-5984
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, E.ON Sverige AB, Volvo Technology AB, Vätgas Sverige Ideell Förening ; 2009-01-30 -- 2010-12-31 ; 3700000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009000769
Subject(s): Abstract: Målet med projektet är att samla och sprida information om den senaste utvecklingen inom bränslecellsområdet med tyngdpunkt på bränsleflexibilitet, tillförlitlighet samt systemaspekter. Projektresultaten kommer att användas som underlag inför planerade fortsatta satsningar inom området från 2010 och framåt. Bevakningen av de olika teknikerna kommer i huvudsak att genomföras på samma sätt som under 2007 och 2008. Det betyder att utgångspunkten är pågående aktiviteter inom IEA Implementing Agreement on Advanced Fuel Cells (AFC) 2009-2013. Stora internationella konferenser och EU-aktiviteter inom området kommer också att bevakas under 2009. En ny aktivitet är medlemskap i JTI:s forskargrupp.Abstract: The aim with the project is dissemination of results concerning research and development for fuel cell technology with focus on fuel flexibility, reliability and system aspects. The project results will be used during planning phase for coming R&D efforts in the area from 2010 and onwards. The surveillance and follow up of the different fuel cell technologies will be done in the same way as in year 2007 and 2008. This means that the activities within IEA Implementing Agreement on Advanced Fuel Cells (AFC) 2009-2013 will be a base for the project but also conferences and activities within the fuel cell area. A new activity is membership in JTI Research Group.
Item type:

Powered by Koha