VTI National Transport Research Database

Etanol ur lignocellulosa via alkalisk förbehandling

  • A Teknik AB, Svenskt företag eller organisation, 556235-1469
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, SEKAB E-Technology AB, Stora Enso AB ; 2008-06-01 -- 2009-04-30 ; 2580000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2008000241
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att utvärdera framställning av etanol från råmaterial innehållande lignocellulosa. Konceptet är att med alkalisk kokteknik avsklija ligninet från kolhydratfraktionen. Processalternativ tas fram för fraktionering av råvaran till en hydrolyserbar och fermenterbar kolhydratfraktion och ligninet upparbetas till ett högvärdigt bränsle. En tekno-ekonomisk utvärdering av den totala processen görs. Abstract: The aim is to evaluate the production of ethanol from linocellulose containing raw materials. The concept is to separate the material to a carbohydrate fraction and a lignin fraction and process these into ethanol and a high quality lignin fuel. A techno-economic assessment will be carried out.
Item type:

Powered by Koha