VTI National Transport Research Database

Fordons- och drivmedelskonferens (CVF 2007)

  • Stockholms stad, Kommun eller region, 212000-0142
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2007-02-20 -- 2008-01-01 ; 2848571 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200605496
Subject(s): Abstract: Anordna en internationell konferens inom området miljöbilar och alternativa drivmedel med namnet Clean Vehicles and Fuels. Konferensen ger ett tillfälle att samla den internationella expertisen inom området och forskningsresultat från flera av Energimyndighetens program får möjlighet att exponeras.
Item type:

Powered by Koha