VTI National Transport Research Database

Elmaskin för system med svänghjul som effekthantering och energilager

  • Uppsala universitet, Universitet eller högskola, 202100-2932
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Ångpanneföreningens stiftelse för forskning och utveckling ; 2010-04-01 -- 2012-09-30 ; 2884950 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009002541
Subject(s): Abstract: Rent eldrivna fordon skulle innebära en rad fördelar för samhället, såsom lägre energiförbrukning och mindre utsläpp. Ett svänghjul som energilager och effekthanteringssystem, placerad mellan det primära energilagret (batteriet) och drivmotorn i fordonet, skulle kunna ta hand om de höga effekter både till och från drivhjulen som är nödvändiga för att ge fordonet önskad prestanda. En sådan helelektrisk drivlina skulle öka fordonets energieffektivitet samtidigt som även batteriets säkerhet, prestanda och livslängd skulle öka. En ytterligare fördel är den möjlighet till snabbladdning som svänghjulet skulle ge, förutsatt att svänghjulets energilagringskapacitet är tillräcklig.Abstract: All electric vehicles would provide several great advantages for society of which lower energy consumption and less emissions are two. A flywheel acting as energy storage and a power handling device, placed between the primary energy storage (the battery) and the propulsion motor in the vehicle, would be able to handle the high power to and from the wheels, needed to give the desired performance to the vehicle. An all electric driveline would increase the energy efficiency of the vehicle, as well as the safety, life time and overall performance of the battery. Another advantage is the opportunity of fast charging that the flywheel is giving, provided that its energy storage capacity is high enough.
Item type:

Powered by Koha