VTI National Transport Research Database

Optimering av processer för etanolproduktion från biomassa integrerade med värmekraftverk

  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, E.ON Sverige AB, Lunds universitet ; 2006-12-12 -- 2008-06-30 ; 599073.5 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200602117
Subject(s): Abstract: Projektet avser utveckling av flowsheetingprogrammet Aspen plus, som framförallt används för material- och energibalanser till att även omfatta exergianalyser. Målsättningen är att utvärdera och optimera olika processkonfigurationer för produktion av etanol från lignocellulosa baserat på energi-, exergi- och kostnadsanalyser. Avsikten är att öka processens energieffektivitet dels genom intern processintegrering men framförallt genom att studera olika möjligheter till integrering av etanolproduktionen med ett kraftvärmeverk.Abstract: The aim of the project is to further develop the flowsheeting program Aspen Plus to incorporate exergy analysis for evaluation and optimisation of processes for ethanol production from lignocellulosic materials. The goal is to increase the energy efficiency both by internal processintegration and by integration with a heat and power plant.
Item type:

Powered by Koha