VTI National Transport Research Database

Optimering av processförhållanden för utveckling av industriell etanolproduktion baserad på lignocellulosa

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2007-04-01 -- 2008-09-30 ; 2211000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200602316
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att utveckla fermentationsprocessen vid industriell etanolproduktion från vedråvara så att en bärkraftig kommersiell produktion kan uppnås. För att åstadkomma detta krävs att man utgår från relevanta processförhållanden och etanolpilotanläggningen i Örnsköldsvik används som informationskälla och för att testa ideér och resultat från gjorda undersökningar. Laboratoriestudier genomförs av ekonomiska skäl men också för att hinna med ett stort antal försök under begränsad tid. Undersökningarna inriktas på att klargöra hur olika förhållanden gynnar jäst och undertrycker tillväxt av mjölksyrabakterier samt vilka effekter mjölksyraproduktion har på processen.Abstract: The aim of the project is to develop the fermentation process during industrial ethanol production using lignocellulosic media in order to achieve a commercially viable process. This requires that the investigations are performed under real and relevant process conditions and the pilotplant facility in Örnsköldsvik will be used as a source of information but also to test the validity of ideas and results. For economic reasons and the possibility to make several experiments in a short time -scale experiments will be performed as well. The investigations will mainly focus on i) what kind of nutrient supplementations will be needed, ii) what kind of process conditions will benefit yeast and suppress lactic acid bacteria and iii) is cell retention a realistic option.
Item type:

Powered by Koha