VTI National Transport Research Database

Inhibering av bakterietillväxt och stimulering av jäst vid industriell etanolproduktion (Promotion of yeast prevention of bacteria in large scale fermentations)

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2009-01-01 -- 2010-06-30 ; 1795000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2008002707
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att utveckla processförhållanden som resulterar i att problemet med bakterieinfektioner vid storskaliga etanolprocesser kan minimeras.Det innebär att förökning av mjölksyrabakterier förhindras/försvåras samtidigt som påverkan på jästens aktivitet är minimal. Värdet av föreslagna processförhållanden kommer att undersökas även i en industriell miljö med dess naturliga blandpopulation av jäst och ett flertal olika bakterietyper vid etanolpiloten och Domsjö spritfabrik.Abstract: The aim of the current project proposal is to minimize contamination of lactic acid bacteria in large-scale yeast fermentations. This means that process conditions will be developed such that multiplication of lactic acid bacteria is prohibited/hindered with a minimal effect on yeast activity. Subsequently, the proposed process conditions will be tested in an industrial environment with its natural mixed population of yeast and different bacterial strains. This latter part will be performed in collaboration with the ethanol pilot plant and Domsjö Fabriker.
Item type:

Powered by Koha