VTI National Transport Research Database

Utveckling av samtidig hydrolys och jäsning (SSF) av lignocellulosa för produktion av etanol

  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Lunds universitet ; 2009-01-01 -- 2011-11-30 ; 2348000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2008002713
Subject(s): Abstract: Projektet avser utveckling och optimering av kombinerad enzymatisk hydrolys och jäsning (SSF) av cellulosahaltiga material för produktion av bioetanol. Målsättningen är 1)att nå ett högt utbyte av etanol från både cellulosa och hemicellulosa och 2)att nå hög etanolkoncentration genom att köra vid höga halter av fast material för att därigenom sänka energianvändning och produktionskostnad. Studien omfattar även optimering av enzymdosering avseende både mängd, tillsats av hjälpenzymer och doseringsmetod. Optimeringen av enzymtillsats och förbättrad SSF förväntas även leda till en mildare och därmed billigare förbehandling. Råvaror som kommer att undersökas är främst barrved.Abstract: The aim of the project is to develop and optimise simultaneous saccharification and fermentation (SSF)of lignocellulosic materials for production of bio-ethanol. The main objectives are 1)to improve the ethanol yield, from both cellulose and hemicellulose and 2) to increase the ethanol concentration by use of high solids concentration in order to minimize energy demand and decrease production cost. The study comprises also optimisation of enzyme dosage concerning total amount, addition of certain enzymes and feeding strategy for the enzymes. The optimized dosage of enzymes and improved SSF is expected to result in milder conditions in the pretreatment and hence lower cost. As raw material, mainly softwood will be investigated.
Item type:

Powered by Koha