VTI National Transport Research Database

DME 3G LV (DME 36 LV Trucks)

  • Volvo Powertrain AB, Svenskt företag eller organisation, 556000-0753
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Powertrain AB ; 2006-03-01 -- 2011-08-31 ; 124320000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200601315
Subject(s): Abstract: Enligt Volvos bedömningar uppfyller bio-DME som fordonsbränsle bäst i dagsläget både de framtida kraven på lokala och globala emissioner. Volvo inleder med detta projekt, ett utvecklingsarbete för tredje generationen fordonsteknik för DME med sikte på målet att i framtiden serietillverka DME-fordon.
Item type:

Powered by Koha