VTI National Transport Research Database

Kompetenscentrum CERC (Competence Center CERC)

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, AB Volvo, ABB AB, Chalmers tekniska högskola AB, Saab Automobile Powertrain AB, Scania AB, Svenska Statoil AB, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Personvagnar AB, Hoerbiger Control Systems AB, Lantmännen Aspen AB ; 2010-01-01 -- 2013-12-31 ; 86000000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009003756
Subject(s): Abstract: Kompetenscentrum CERC's uppgift är att bidraga till att begränsa utsläppen av växthusgaser och utveckla förnyelsebara bränslen. Verkamheten är betydelsefull för fordonsindustrin, inte minst mot bakgrund av med den nuvarande globala osäkerheten inom sektorn. CERC's forskning koncentreras till direktinsprutning av bränsle i förbränningsrummet, inkluderande studier av transienta sprejer, bränslen (inklusive nya alternativa bränslen) och strategier för motorstyrning för både nya förbränningsmoder och nya motorsystem. CERC kommer att samarbeta nära med industrin för att utveckla och tillämpa avancerade mät- och simuleringsmetoder för att generera ny kunskap på både vetenskaplig som tillämpad nivå.Abstract: The CERC mission is critically important for Sweden, given the need to control greenhouse gas emissions, new fuel developments, and the economic uncertainties of the existing worldwide vehicle industry. CERC’s special research emphasis is direct injection of fuels into the combustion chamber; including investigations on transient fuel sprays, utilization of various types of fuels (including new alternative fuels), and related automatic control strategies, new related combustion modes, and new engine schemes. CERC will work with industry to develop and apply the most advanced measurement and modeling techniques to generate new knowledge at both the scientific and applied levels.
Item type:

Powered by Koha