VTI National Transport Research Database

Systemoptimerade biogassystem - Fallstudie Wrams Gunnarstorp Gods - det goda exemplet

  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2006-05-01 -- 2008-10-31 ; 950000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200505022
Subject(s): Abstract: Forskarna inom projektet avser att granska biogasframställningen med dess kringaktiviteter i systemperspektiv. Med utgångspunkt från dessa studier, och underlagsmaterial från en anläggning som håller på att uppföras, ska man se på användning av ny teknik i hanteringen av rötningsmaterialet kring en biogasanläggning. Resultatet är ämnat ge planeringsunderlag för den anläggning som uppförs och även andra tänkbara anläggningar kan få användning av resultaten.
Item type:

Powered by Koha