VTI National Transport Research Database

Den återkopplade förbränningsmotorn (Model based control of the internal combustion engine)

  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2007-01-01 -- 2008-03-31 ; 1000000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200604991
Subject(s): Abstract: Projektet inriktning kommer under 2007 fokuseras på utveckling och tillämpning av laserbaserad teknik för väggnära studier i förbränningsmotorer. Tidigare resultat framtagna inom projektet har visat på en god potential för pikosekund-LIF. Fortsatt arbete avser att inledningsvis vidareutveckla tekniken för tvådimensionella mätningar och därefter tillämpa tekniken för studier av vägginteraktionen, såsom termiska gränskikt och quenchingavstånd, i en optisk motor. Utvecklade metoder har stor betydelse för att bättre kunna förstå och utveckla energieffektivare förbränningsmotorer.
Item type:

Powered by Koha