VTI National Transport Research Database

Reglering av kopplade gasflöden i tunga dieselmotorer (Control of coupled gas flows in heavy diesel engines)

  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2007-01-01 -- 2009-06-30 ; 1600000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200604960
Subject(s): Abstract: Projektet avser optimering av styrsystemet till en dieselmotor. I samarbete med Scania studeras gasflödesreglering med sikte på bl.a. samtidig reglering av EGR (Exhaust Gas Recirculation) och VGT (Variable Geometry Turbine). Målet är att klara lagkraven från Euro-5 med optimal verkningsgrad.
Item type:

Powered by Koha