VTI National Transport Research Database

Korrelation av kylflöden mellan modell- och fullskalemätningar av motståndskoefficienten (Drag reduction on trucks by re-active flow control)

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2004-04-01 -- 2006-12-31 ; 2694000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200307300
Subject(s):
Item type:

Powered by Koha