VTI National Transport Research Database

Systemoptimering av hybridfordon

  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2007-04-01 -- 2007-10-31 ; 394000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200605155
Subject(s): Abstract: Projektet avser ett slutanslag till licentiatexamen för ett pågående doktorandprojekt inom programmet Energisystem i vägfordon. Projektet inrymmer de tre delarna; teoretiskt studie för optimal styrning av ett hybridfordon (SAAB´s testfordon MHD II), konstruktion samt driftsättning av elektrisk bakaxeldrift samt batteriövervakningssystem avseende samma fordon. Förlängningen avser nu avslutande teoretiskt optimeringsarbete, mätdatainsamling samt avhandlingsskrivning.
Item type:

Powered by Koha