VTI National Transport Research Database

Modellbaserad styrning och reglering av hybrida drivlinor

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2004-04-01 -- 2006-12-31 ; 1869616 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200310374
Subject(s):
Item type:

Powered by Koha