VTI National Transport Research Database

Analys av olika faktorers inverkan på utvecklingen av roterande elektriska maskiner (Analysis of factors influencing the development of rotating electrical machines)

  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Kungliga tekniska högskolan ; 2002-07-01 -- 2006-12-31 ; 235000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200201892
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att kartlägga och analysera olika faktorers inverkan på utvecklingen av elektriska maskiner, speciellt under senare decennier, samt på vilket sätt dessa samverkar och resultatet av detta. Första etappen avser kartläggning av dessa faktorer och deras betydelse. Andra etappen innebär närmare studium av ett antal av de viktigaste och deras inverkan på elmaskinutvecklingen. Tredje etappen fokuseras på syntes och scenarier för fortsatt utveckling. Arbetet är teoretiskt och bygger på litteraturstudier, intervjuer, studiebesök och diverse egna utredningar.
Item type:

Powered by Koha