VTI National Transport Research Database

Strategier för en kostnadseffektiv introduktion av alternativa drivmedel i Sverige (Cost efficient biomass production and large scale international bioenergy trade)

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2004-10-01 -- 2007-10-01 ; 2616198 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200203107
Subject(s):
Item type:

Powered by Koha