VTI National Transport Research Database

Framställning av CO2-neutral bensin och diesel via Fischer-Tropsch-processen. Del 2

  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2007-01-01 -- 2008-03-30 ; 1961650 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200701967
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet avser en fortsättning av projekt "Framställning av CO2-neutral bensin och diesel via Fischer-Tropsch-processen"(Proj.nr.20705-1). Detta projekt har dels bedrivits vid KTH och dels vid Chalmers. Projektet vid KTH avser att utveckla en billigare FT-katalysator för dieselframställning bl.a. m.h.a. mikroemulsionstekniken.Vid Chalmers avser projektet att utveckla en Fe katalysator i huvudsak mot bensin.Ingående syntesgas ska bl.a. vara förgasad biobänsle. Civ.ing. Sara Lögdberg behöver nu c:a 15 månader för att sluföra sina doktorandstudier till en tekn.dr.examen. Projektet avser också en fortsättning på samarbetet med Chalmers.
Item type:

Powered by Koha