VTI National Transport Research Database

Sekretariat för IEA Implementing Agreement Energy Conservation and Emissions Reduction in Combustion

  • International Energy Agency (IEA), Internationell organisation
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2007-10-01 -- 2011-09-30 ; 1407461 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200707105
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet avser svenskt deltagande i IEA Implementing Agreement "Energy Conservation and Emissions Reduction in Combustion". Det beviljade stödet utgör Sveriges andel av kostnaden för det gemensamma sekretariatet. Detta internationella samarbete möjliggör värdefullt informationsutbyte och samarbete mellan svenska och internationella parter inom förbränningsområdet samt bidrar till en resurseffektiv och ekologiskt uthållig utveckling rörande olika förbränningstekniska tillämpningar.
Item type:

Powered by Koha