VTI National Transport Research Database

Simuleringscenter för konventionella bränslecells- och hybridfordon (Simulation center for conventional fuel cell and hybrid vehicles)

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Programrådet för fordonsforskning (PFF) ; 2004-01-01 -- 2007-07-01 ; 10210000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200307391
Subject(s):
Item type:

Powered by Koha