VTI National Transport Research Database

Flytande och gasformiga bränslen samt smörjmedel

  • SIS - Swedish Standards Institute, Ideell förening, 802410-0151
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2008-09-02 -- 2010-12-31 ; 4017500 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2008000785
Subject(s): Abstract: Projektet är verksamt både nationellt och internationellt. Via projektet kan deltagarna följa och påverka arbetet i den globala standardiseringen inom ISO/TC 28, Petroleum products and lubricants och ISO/TC 193, Natural gas, samt i den europeiska inom CEN/TC 19, Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin.
Item type:

Powered by Koha