VTI National Transport Research Database

IEA:s genomförandeavtal AMF för 2007

  • International Energy Agency (IEA), Internationell organisation
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2007-01-01 -- 2007-12-31 ; 973471.75 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200702427
Subject(s): Online resources: Abstract: Medlemsavgift för deltagande i International Energy Agency/ Advanced Motor Fuels (IEA/AMF). Detta deltagande medger ett omfattande sammarbete med andra länder med intresse för området alternativa drivmedel. Andra länders erfarenheter kan utnyttjas i Sverige på samma sätt som vi kan med vår erfarenhet bidra till andra länders utveckling.
Item type:

Powered by Koha