VTI National Transport Research Database

eMaPS (eMaPS)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2011-09-01 -- 2013-06-30 ; 120000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2011/69743
Subject(s): Abstract: Under 2010 bedrevs EU-projeket ROSATTE, vilket etablerade en teknisk lösning för en dataleverantör att skicka säkerhetsrelaterade företeelser kopplat till vägen via en plattform till kartleverantörer. En specifikation (ROSATTE specification) togs även fram för data. eMaPS projektet startades för att implementera ROSATTE resultatet i större skala, och stödja medlemsländer som inte idag förmedlar data till kartleverantörer. Projektet är delvis EU-finansierat av kommisionen, och har stöd i iMobility Forum genom den nystartade Digital Maps Working Group. eMaPS projektmål är att etablera en oberoende PPP (public private partnership) som vidareutvecklar ROSATTE till en plattform vilken ger förutsättningar att implementera ITS Directive Actions 1.2 och 1.3. Trafikverkets ansvar i projektet är att säkerställa leverans enligt projektplanen av: - Styrning och regelverk för organisationen (WP 2.1 Terms of Reference) - Aktiviteter och inriktning för organisationen (WP 2.2 Actions and Recommendations) Abstract: eMaPS stands for eSafety Digital Maps Public Private Partnership Support Action. It is a 18 month support action involving public and private partners to go beyond the exploitation of the results of the ROSATTE project and extend its scope to any kind geo-located road data for safer, smarter, more efficient and more environmentally friendly applications.The eMaPS project contributes to the establishment of an independent implementation platform promoting and extending the scope of the validated ROSATTE framework as an enabler for the implementation of priority action 1.2 and 1.3 of the ITS directive.
Item type:

Powered by Koha