VTI National Transport Research Database

Utformning av brobana - direktgjuten slitbetong alternativt tätskikt/beläggning (Design of bridge deck - topping concrete alternative waterproofing system)

  • Emborg, Mats
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2012-04-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2012/8930
Subject(s): Abstract: Skador på brobaneplattor av betong är ett kostsamt problem inte bara i Sverige utan över hela världen och har varit föremål för många, både större och mindre forsknings- och utvecklingsinsatser. Insatserna har resulterat i rapporter och åtgärder med metoder och material för skydd och reparation av brobaneplattorna. Att förse brobanan med högkvalitativ isolering är en viktig åtgärd för längre livslängd. Slitlager av betong är ett fullgott alternativ om slitbetongen är tät och sprickfri. Isolering med tätskikt kan utföras på ett flertal olika sätt. Slitbetong har utformats dels som efterföljande pågjutning på konstruktionsbetongen, dels som en pågjutning vått i vått. Direktgjuten slitbetong kan vara att föredra vid många sammanhang, se mer utförliga resonemeng i förstudien.Abstract: Damages in bridge decks made of concrete are a costly problem not only in Sweden but in the whole world. Many both large and small R&D-projects have dealt with these subjects. To have a high-quality waterproofing system on the deck is a important step towards a longer working life. Wearing course made of topping concrete is a alternative if the topping concrete have no cracks.
Item type:

Powered by Koha