VTI National Transport Research Database

GNSS-positionerade tjänster för trafik, GSC (GNSS-enabled Services Convergence, GSC)

  • Janusson, Ulrik
  • Sweco Infrastructure AB, Svenskt företag eller organisation, 556507-0868
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-12-01 -- 2011-05-01 ; 10000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/21875
Subject(s): Abstract: Forskningsprojekt inom EUs 7 ramprogram för att hitta innovativa GNSS (satellitpositionerade) baserade applikationer inom transportsektorn.Abstract: Reaseach project within ECs 7th framework programme with the aim to find innovative GNSS-based applicatiopns for the road sector.
Item type:

Powered by Koha