VTI National Transport Research Database

Lastbilar på järnväg (Truck on train)

  • Eriksson, Jan
  • Flexiwaggon AB, Svenskt företag eller organisation, 556586-7925
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2008-08-01 -- 2009-08-01 ; 1424000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/97614
Subject(s): Abstract: Flexiwaggon har utvecklat en transportlösning för godstransporter på järnväg som kan erbjuda den tunga lastbilstrafiken ett samhällsekonomiskt och marknadsekonomiskt hållbart alternativ till långa landsvägstransporter. Flexiwaggon är ett infrastrukturprojekt med mycket stora miljömässiga och samhällsekonomiska effekter, som dessutom är lönsam för transportköpare och transportnäringen. Traditionellt har inte transporter på järnväg kunnat konkurrera med rena landsvägstransporter vad gäller transporttider och leveranssäkerhet. Av- och pålastning av containrar, växelflak, trailers m.m. är med dagens metoder tidskrävande och fordrar specialanpassade och dyra terminaler. Dyra terminaler leder till att man tvingats koncentrera av och pålastning till ett fåtal punkter. Kombinationen landsväg – tåg d.v.s. kombitransporter är önskvärda då de ger stora samhälls och företagsekonomiska vinster, såsom minskade utsläpp, ökad trafiksäkerhet, snabbare och billigare transporter för kunden. Flexivagnen som inte kräver terminaler och är anpassad för att frakta lastbilar på järnväg kommer att kunna föra över en del av trafiken från landsväg till järnväg. Detta utan att dagens lastbilstrafik minskar sin marknadsandel. Den avgörande skillnaden mot tidigare lösningar är att FlexiWaggon inte behöver dyra terminaler, att varje fordon kan välja åksträcka individuellt och att hela av- och pålastningen kan skötas av chauffören själv med hjälp av en knapptryckning. Lastbilar, bussar och bilar kan köras av och på där det finns en hårdgjord markyta. El 230/400 Volt 50 Hz finns på vagnarna för att kunna ansluta kyl och frysaggregat samt motorvärmare. Samma förutsättningar erbjuds även andra typer av transporter såsom: • bussar • bilar • container • militära transporterAbstract: Flexiwaggon AB has developed a waggon that is capable of carrying lorries, semi-trailers and other traditional carriers of high value goods and environmentally hazardous goods using a concept that utilises the existing railway infrastructure in a very rational and economical way. Flexiwaggon makes it possible for both the railway operator and the road haulage operator (who may be one and the same company) to reduce costs and improve profi tability already over relatively short transportation distances. The driver or other staff can, single-handed, carry out loading and unloading of vehicles from the Flexiwaggon. Flexiwaggon does not require costly terminals, special stations or loading sites. Thus, no infrastructural investments are needed. Only a reinforced surface that runs parallel to the railway track with connections to the existing road system is needed in order to load and unload vehicles. Flexiwaggon is designed to allow transportation at high speeds and is constructed to be compatible to most of the existing railway systems.
Item type:

Powered by Koha