VTI National Transport Research Database

Mainline EU ramprogram 7 (Mainline EU project FP7)

  • Elfgren, Lennart
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2012-01-16 -- 2014-12-31 ; 2100000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2011/53622
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet bygger på och utvidgar det lyckosamma EU-projektet "Sustainable Bridges" (Hållbara broar) som genomfördes 2003-2007. I det projektet koncentrerades insatserna på teknisk utveckling medan kostnadsaspekter på drift- och underhållsfrågor inte behandlades. I det nya projektet kommer livslängdsfrågor att studeras (livscykelkostnader, nedbrytning, alternativa underhållsstrategier) för att ge möjligheter att optimera kostnader för brounderhåll, reparation och förstärkning samt för byten av befintliga broar. Om en lämplig bro ställs till förfogande kommer den att provas till brott för att bestämma dess verkliga bärighet och på så sätt kalibrera de beräkningsmodeller som finns. Projektet samordnas med det Europeiska projekt "Mainline" I projektansökan deltar 19 partners från 10 länder. Trafikverket, Damill och LTU är de svenska deltagarna.Abstract: The project builds and expands upon the successful FP6 project “Sustainable Bridges” (2003-2007), which addressed the technical challenges relating to the condition and load carrying capacity of bridges, but did not address management and economic issues. Methods for life length cost calculations will be developed as well as procedures to optimise maintenance and repair/strengthening. An existing bridge will be “tested to failure” to evaluate its real capacity and safety in order to enable a full scale check of the soundness of the methods developed.
Item type:

Powered by Koha