VTI National Transport Research Database

SPECTRUM (SPECTRUM)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2011-05-01 -- 2015-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2011/69103
Subject(s): Abstract: Spectrum är ett projekt under 7:e ramprogrammet som avser att utveckla järnvägstransporter som kan attrahera tidskänsligt, lätt och högvärdigt gods och som utgör en integrerad del i kundens försörjningskedja. Transporterna skall också ha prestanda som gör att de kan framföras utan att störa persontrafiken.Abstract: The aim of the research project Spectrum is to develop rail freight services to match seamlessly with customers' supply chains. The project will determine how to effectively integrate low density, high value, time sensitive freight services with existing passenger services without detriment to either service type taking into consideration operational, technological and logistics requirements.
Item type:

Powered by Koha