VTI National Transport Research Database

Upplagd sulfidjord: uppföljning av miljöeffekter (Posted sulphide: monitoring of environmental effects)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2005-01-01 -- 2009-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2010/12677
Subject(s): Online resources: Abstract: Uppföljning av ca 20000 m3 upplagd sulfidjord vid väg 97 utanför Luleå i Norrbotten. Programmet omfattar kontroll av den upplagda sulfidjordens geotekniska och miljögeotekniska egenskaper, oxidation av den upplagda sulfidjorden, lakvattenbildning, provtagning och analys av yt- och grundvatten i närområdet.Abstract: Follow-up of approximately 20 000 m3 posted sulphide at road 97 outside Luleå in Norrbotten. The program includes verification of the uploaded sulphide geoteknuiska and environmental geotechnical properties, oxidation of the sulphide posted, leachate formation, sampling and analysis of surface and groundwater in the area.
Item type:

Powered by Koha