VTI National Transport Research Database

Utformning av energieffektivare tunnelbeklädnad

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-04-01 -- 2011-12-30 ; 1300000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/40944
Subject(s): Abstract: Förhållandet mellan tunnelbelysning och ljus väggbeklädnad och ljusare tak och beläggning bör utredas. Idag pågår det forskningsprojekt som snuddar vid ämnet som borde kunna ge svar på hur mycket vi kan minska belysningseffekten med en ljusare inklädnad, samtidigt som vi kan uppnå god synbarhet och komfort. VTI håller på att ta fram en simulatormiljö där det går också undersöka förarens upplevelser och acceptans av olika utformningar. En simulatorstudie ger inte svar på vilka absoluta nivåer av ljushet som är lämpliga, men den kan användas för att undersöka relativa ljusnivåer t ex hur tunnelväggens och takets ljushet ska väljas i förhållande till vägytans ljushet.Abstract: Abstract not available.
Item type:

Powered by Koha