VTI National Transport Research Database

Ta fram ett system för att detektera och presentera farlig last i tunnel vid ett specifikt tillfälle

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-04-01 -- 2011-06-30 ; 2620000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/40959
Subject(s): Abstract: Räddningstjänsten har på flera håll ställt önskemål om att få kännedom om vilken farlig last som finns inne i våra tunnlar vid ett specifikt tillfälle. De känner en oro för att gå in med personal i tunnlar vid en brand, då de inte vet vad som skall möta dem. Tekniken för att läsa ut data på ADR-skyltar finns och möjligheten att sen jämföra det med en tabell för att sen presentera det som klartext för trafikledare och räddningspersonal finns. Men det finns ingen färdig produkt för detta på marknaden idag. För att öka säkerheten i Vägverkets trafiktunnlar vill VV Region Väst genomföra ett pilottest med detektering av farligt gods i Gnistängstunneln i Göteborg. Med hjälp av kameror och bildanalysering tror vi att det går att uppnå en säker detektering av det farliga gods som transporteras igenom tunneln. Genom att detektera vid infart och utfart skall det vara möjligt att vid en given tidpunkt veta vad för typ av gods som finns i tunneln. Detta ger t.ex. räddningstjänsten större möjligheter att vid en olycka bedöma hur en eventuell insats skall se ut.Abstract: Abstract not available.
Item type:

Powered by Koha