VTI National Transport Research Database

Framtagande av system för mätning av fartygshöjder vid trafikkritiska öppningsbara broar

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 1420000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/40955
Subject(s): Abstract: Vägverket har problem med mätning av höjden på fartyg och båtar vid flera av våra öppningsbara broar. Bla broarna över Göta älv och Södertälje kanal som är väldigt trafikkritiska, en öppning skapar oftast långa köer på vägnätet kring bron. Problemet med verifiering av båtarnas höjd jämfört med brons fria höjd medför att vi väldigt ofta får göra onödiga öppningar av bron, då vi inte kan garantera en säker passage under bron i stängt läge. En undersökning har gjorts angående olika teknik för att kunna detektera masthöjden på båtar, flertalet olika lösningsförslag har lagts fram för att kunna åstadkomma detta. En genomgång av de olika lösningsförslagen har givit att två eller tre av dessa metoder har potential att vara tillräckligt pålitliga för att man skall kunna använda dessa för ett höjdmätningssystem. Testen bör gå i tre steg ett med utrustningen var för sig och ett med en lättare enkelt åtkomlig testanläggning, samt en test på plats (men inte med alla funktioner). Därefter bör vi ha ett system som är applicerbart på olika platser, både vid öppningsbara broar och andra storbroar med korsande farleder (typ Essingebroarna).Abstract: Abstract not available.
Item type:

Powered by Koha