VTI National Transport Research Database

Validering av aerodynamik och värmeöverföring kopplat till turbinstrukturer (Turbine structure aerodynamic and heat transfer validation)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-07-01 -- 2012-06-30 Registration number:
  • Vinnova 200901238
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Att bygga teknologi, kompetens och trovärdighet inom aerodynamik och värmeöverföring för komponenter som tillhör Volvo Aeros specialisering - turbinutloppsledskenor och turbinduktar. Resultat och förväntade effekter: Valideringsdata för omlänkande ledskenor i turbinduktar. Det här är en viktig del av Volvo Aeros valideringsplan för denna komponent. Värmeöverföringsresultat och aerodynamiska mätningar för utloppsledskenor. Dessa data kommer att användas för att utvecka och validera analysmetoder. Uppläggning och genomförande: En senior forskare på Chalmers tekniska högskola genomför detaljerade mätningar i den nya turbindukten med omlänkande ledskenor som nyligen installerats på Chalmers under tidigare NFFP4 projekt. Därefter fortsätter arbetet med utloppsledskenriggen och forskare ifrån Lunds Universitet, som har lång erfarenhet av värmeöverföring, genomför kompletterande väremöverföringsmätningar i utloppsledskeneriggen på Chalmers.Abstract: Goals/targets: Build technology, competence and trust in aerodynamics and heat transfer in components that are a part Volvo Aeros specialization - turbine outler guide vanes and turbine ducts. Result and effects: Validation data for turning vanes in turbine ducts. This is an important part in Volvo Aeros validation pland for this component. Heat transfer data and aerodynamic measurements for turbine outlet guide vanes. This data will be used to develop and validate analysis methods. Planning and implementing A senior researcher at Chalmers University of Technology will perform detailed measurements in the new turbine duct with turning vanes recently installed in the test rig at Chalmers within the previous NFFP4 project. Thereafter the work will continue in the outlet guide vane rig where researches from Lunds University, who have a long experience in heat transfer, will perform complementary measurements in the test rig at Chalmers.
Item type:

Powered by Koha