VTI National Transport Research Database

Vertikala kontaktkrafter vid trafikering med höghastighetståg på banor för blandad trafik – Analys av Gröna Tåget mätningar (Vertical contact forces at operations with high speed trains on tracks for mixed traffic – Analysis of “Gröna Tåget” measurements)

  • Gullers, Per
  • Interfleet Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556577-3057
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2009-06-01 -- 2010-11-30 ; 320000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/92209
Subject(s): Abstract: Huvudprojektet är beskrivet i en tidigare ansökan med diarienummer S 04-3080/AL50. Denna ansökan avser ett tilläggsanslag för analys av de vertikala spårkraftsmätningar med hög frekvens, som genomfördes sommaren 2007 med Gröna Tågets provtåg i hastigheter ? 270 km/h.Abstract: The original project is described in previous application with registration number S 04-3080/AL50. This application regards a supplementary grant for analysis of the high frequency vertical track force measurements carried out during the summer of 2007 with the “Gröna Tåget” test train at speeds ? 270 km/h.
Item type:

Powered by Koha