VTI National Transport Research Database

Förstudie: Förbättrade metoder för godskalkyler (Pre study: Improved methods freight CBA)

  • Vierth, Inge
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2009-01-01 -- 2009-06-30 ; 200000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/97521
Subject(s): Online resources: Abstract: I förstudien analyseras aspekter på den samhällsekonomiska nyttan av godstrafik ur flera perspektiv. Forskningsfronten och internationell state-of-the-art i praktisk tillämpning kartläggs, möjligheter till ”benefit transfer” från internationella studier undersöks och viktiga nya forskningsprojekt identifieras.Abstract: The pre study addresses the calculation of the socio economic benefits for freight transport from different perspectives. State of the art in research and practical implementation are analysed, possibilities for benefit transfer from international studies are studied and new research projects identified.
Item type:

Powered by Koha