VTI National Transport Research Database

Statistisk metodutveckling av hastighetsindex

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2008-07-01 -- 2010-12-31 ; 1060000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/747
Subject(s): Online resources: Abstract: Genomförande av en rad metodprojekt som definierades i projektrapporten 2007 – inkl. fortsatt kvalitetskontroll av mätdata, anpassning av metoder till nya hastighetsgränser, ny stratumindelning m. m.
Item type:

Powered by Koha