VTI National Transport Research Database

Framtagande av SIS/TS (Teknisk Specifikation) för Laserskanning

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-03-01 -- 2011-05-01 Registration number:
  • Trafikverket 2010/40926
Subject(s): Abstract: Projektet ska utmynna i en första version av SIS/TS dokument med grundläggande viktiga krav på skanning från marken, luften och fordonsburen, dels avseende viktig metodik dels avseende vissa vanligt förekommande produkter. Dokumentet ska ge refererbara krav för hänvisning vid upphandling av tjänst/produkt. SIS/TS dokumentet, i sin första version, ska innehålla viktiga rimliga krav på en ”basnivå”. Kraven ska sedan inledningsvis uppdateras varje år och kompletteras i samverkan med att skanningstjänster och deras produkter utvecklas.
Item type:

Powered by Koha