VTI National Transport Research Database

INTACT – Investigation Network and Traffic Accident Collection Techniques (INTACT – Investigation Network and Traffic Accident Collection Techniques)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2010-01-04 -- 2010-06-30 Registration number:
  • Vägverket 2009/8799
Subject(s): Abstract: Projektet har förlängts första halvåret 2010.
Item type:

Powered by Koha