VTI National Transport Research Database

Mobil station för spårkraftmätning (Mobile station for track force measurements)

  • Larsson, Dan
  • Damill AB, Svenskt företag eller organisation, 556571-5702
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-02-01 -- 2010-09-30 ; 300000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/29777
Subject(s): Online resources: Abstract: Sedan 2003 har Damill AB arbetat med mätning av spårkrafter via givare som monteras på rälen. Tekniken har använts dels i Sävast mätstation men även i temporära uppställningar runt om i landet samt i Norge. Mätningarna har gjorts genom att datautrustning plockats samman för varje ny mätning. Nu finns behov att utveckla ett färdigt och anpassat system för mobilt bruk som skulle ge snabb uppriggning på valfri plats. Systemet ska kunna mäta spårkrafter under begränsad tid på valfri plats men även placeras ombord i tåg för t.ex mätning av störningar i spårläge. Utrustningen ska bl.a. vara strömsnål vid batteridrift, lätt, fukttät m.m. Detta projekt syftar till att utveckla ett sådant mätsystem utifrån nu kända erfarenheter.Abstract: Since 2003 has Damill AB worked with measurement of track forces by using sensors mounted on the rail. One permanent and several temporary station have been installed all over Sweden and also some in Norway. These temporary stations have been arranged by gathering necessary equipment and build it together for each setup. Now is the time to develop a ready-to-go system for fast installation in any place. The system is intended to measure track forces as a wayside monitoring station or to be placed on a train where the track geometry is logged. The system has to be waterproof, to have low power consumption and to have low weight
Item type:

Powered by Koha