VTI National Transport Research Database

Kunskapslyft för kollektivtrafikbranschen (Public Transport Education Program)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-09-01 -- 2012-10-01 ; 2375000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901151
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte och mål: Kunskapslyftets uppdrag är att öka kunskapen i branschen om varför det är nödvändigt att gå från en produktionskultur till en servicekultur för att öka kollektivtrafikens marknadsandel och vad som krävs för att lyckas. Målet är att åstadkomma den nödvändiga kulturförändringen i branschen och öka insiket, engagemanget och viljan att snabbt ta kollektivtrafiken till ´nästa utvecklingsnivå´. Resultat och förväntade effekter: En mer kundorienterad, dynamisk och effektiv kollektivtrafik som ett resultat av branschens satsning på att arbeta nya sätt över alla gränser vilket ökar resandet och marknadsandelen och bidrar till visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Uppläggning och genomförande: Genomförndet sker inom ramen för nationella och regionala tankesmedjor och en rad olika lokala aktiviteter de närmste åren. Dessutom smordnar Kunskaslyftet all mer sepcialiserad utbildning i branschen. Kunskapslyftet har också i uppdrag att säkerställa att olika forskningsresultat tas om hand och nyttiggörs i Kunskapslyftets olika kunskapskanaler. För top management genomförs ett särskilt ledarutvecklingsprogram tillsammans med IFL.Abstract: Goals/targets: Increase knowledge among all leaders and coworkers how to develop a real customer oriented business within public transport and what is nessesary to be syccessful. The goal is to achieve the nessesary cultural change. Result and effects: A more customer oriented, dynamic and effecient business as a result of working together in new ways across all boarders which will increase volume of public transport and market share. Planning and implementing: National, regional and local seminars and other activities combined with specialized education programmes. Close cooperation with universities to omplemnet results frpm different research programmes. For top mangement there is a special programme together with IFL.
Item type:

Powered by Koha