VTI National Transport Research Database

DEMASST - Demo för masstransportsäkerhet: förstudie (DEMASST - Demo for mass transportation security: roadmapping study)

  • Eriksson, E. Anders
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Statligt forskningsinstitut, 202100-5182
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-05-12 -- 2010-12-31 ; 300000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/29380
Subject(s): Abstract: Masstransportsystem med sin höga koncentration av människor är attraktiva mål för illasinnade aktörer. Detta har inte minst framgått av de allvarliga attacker som genomförts i några av EU:s medlemsstater. Att utveckla adekvata och accepterade säkerhetslösningar för urbana transportsystem i Europa innebär en stor utmaning för det civila samhället: operatörer, myndigheter, räddningstjänster och företag. DEMASST är en pilotstudie som utgör första fasen i EU:s demonstrationsprogram för masstransportsäkerhet inom FP7. Projektet syftar till att ta fram en roadmap för utveckling och integrering av system-av-system lösningar. DEMASST-konsortiet leds av FOI och består av åtta forsknings- och teknikinstitut, fyra industrier och två transportkonsultföretag. DEMASST kommer att använda ett brett angreppssätt: efter in initial gapanalys mellan hot och existerande säkerhetslösningar kommer integrerade lösningar och koncept att utvecklas för de säkerhetsluckor som identifierats. I vissa fall finns resultat som är nära realisation (”low-hanging fruit”), i andra fall handlar det om futuristiska genombrott – lovande lösningar däremellan kommer att identifieras i förstudien. Resultaten kommer att presenteras i workshops och rapporter.Abstract: Project Summary (from Descripton of Work): To develop adequate and well accepted security for mass transportation in Europe and the citizens affected by it, is a formidable task. The malicious threats, particularly those posed by terrorists, require a comprehensive approach: if security improvements are patchy, perpetrators are likely to find the loopholes left. With their open access points and interconnections, surface mass transportation systems are highly vulnerable, while it is technically and economically, impossible for the multiple operators to employ security measures similar to those used at airports. With eight technology and security analysis RTOs, four transportation industries and system integrators and two transportation consultancies – many with previous experience of working together in projects like SeNTRE and STACCATO – DEMASST is exceptionally well prepared to take on the dual challenges of analysis and networking necessary to define and achieve commitment for the strategic roadmap for the Phase 2 Demonstration project. DEMASST will develop a highly structured approach to the demonstration programme built on identifying the main security gaps and the most promising integrated solutions, utilising sufficiently mature technologies, for filling them. In the type of Concept Development & Experimentation approach proposed the experiments must be designed and analysed so as to be maximally informative. Given the vast variation in mass transportation systems an effective demonstration programme must also identify synergies between demo tasks and use less costly methods than full scale demonstration whenever that helps a broader awareness. DEMASST proposes to build the methodological infrastructure for this. But an optimal demo project design does not stop with finding scientific answers: the issue of turning demonstration into innovation is top on DEMASST’s agenda. And this approach will have utility also beyond transportation.
Item type:

Powered by Koha