VTI National Transport Research Database

Strategiska hinder för elektrifierade transporter (Strategic roadblocks for electric transport)

  • Kushnir, Duncan
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-04-01 -- 2009-06-09 ; 150000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901068
Subject(s): Abstract: Syftet med detta projekt är att samla vida forskningsområden relaterade till teknologiska, materialrelaterade och andra hinder för storskalig användning av elektriska fordon i Sverige. En uppsats och powerpointpresentation som ger en komplett, kompakt och tillgänglig avgränsning av relevanta teknologier och frågorAbstract: The purpose of this project is to assemble the wide range of existing research on a number of technological, materials and other roadblocks present for mass adoption of electric vehicles in Sweden A paper and powerpoint deck providing a complete, concise and accessible delineation of the relevant technologies and issues.
Item type:

Powered by Koha