VTI National Transport Research Database

Utryckningstrafikens behov (Emergency traffic and mobility in urban areas)

  • Johansson, Roger
  • Sweco Infrastructure AB, Svenskt företag eller organisation, 556507-0868
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2010-03-01 -- 2010-12-30 ; 200000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:29869
  • Trafikverket 2010/11517
Subject(s): Online resources: Abstract: Utryckningstrafiken har särskilda behov av framkomlighet i tätort. Dessa behov kan ibland krocka med stadens behov av attraktiva och trafiksäkra lösningar. Hur ser vi till att ta om hand utryckningstrafikens behov? Det saknas kunskap som behöver tas fram för att vi ska kunna göra detta.Abstract: Emergency traffic has special needs for mobility in urban areas. These needs can sometimes compete with the city's need for attractive and secure service solutions. How do we take care of emergency transport needs?
Item type:

Powered by Koha