VTI National Transport Research Database

Optimerade material för robust beabetning - fas 2 (Optimised materials for robust machining - phase 2)

  • Nyborg, Lars
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-04-01 -- 2012-06-30 ; 7700000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200900997
Subject(s): Abstract: Projektet förväntas resultera i förbättrade metoder och teknik vid tillverkning av avancerade komponenter som behövs för effektivare fordon i betydelse av förbättrade motorprestanda, minskade emissioner och ökade möjligheter till lättviktslösningar. Projektet förväntas kunna bidra till 30% ökad produktivitet i relevanta tillverkningsprocesser. Den högre produktiviteten skall uppnås genom bättre kontroll av materialspecifikationer, generisk kunskap om materialbeteende i bearbetningen, optimerad gjutning och bearbetning av utvecklade gjutjärn (CGI), kombinerade material och höghållfasta legeringar samt genom tillgång till optimerade verktygskoncept och strategier för CGI-bearbetning. Tillgång till korttidstest för bearbetningsprovning kommer också att vara viktigt för produktionskontroll och produktionsutveckling. En kritisk massa av vetenskaplig expertis kommer att utvecklas för att adressera industriella problem inom produktionsutveckling och produktrealisering med skärande bearbetning som central förädlingsprocess.Abstract: This project addresses the challenges of sustainable manufacturing of high-added value powertrain components where product realisation through efficient and robust machining of advanced and novel materials is the key component. The overall result will be methods and procedures for manufacture of advanced powertrain components driven by needs for improved vehicle efficiency in terms of engine performance and emission and light-weight design capabilities. Target group is powertrain manufacturing, which is a core business in Sweden. The project is expected to essentially contribute in achieving following goal within process planning and production: 30% productivity increase in the production processes. The goal of higher productivity will be achieved by better control of material specifications, material behaviour knowledge, optimised Machinability of CGI, combined materials and high strength alloys as well as access to optimised tooling concept and strategies for CGI machining. It will also be of prime importance to have access to a short-time Machinability test that can used for production control and production development, in particular when in concerns cast materials such as CGI and other cast irons. as main engine materials for heavy vehicles. There will be a critical mass of scientists addressing the industrial problems related to machining and product realisation with the highest possible competence.
Item type:

Powered by Koha