VTI National Transport Research Database

COUNTERACT Cluster Of User Networks in Transport and Energy Relating to Anti-Terrorist Activities

  • Hylén, Bertil
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2007-01-01 -- 2009-12-31 ; 67000 kronorRegistration number:
  • Banverket HK 061414/AL50
Subject(s): Abstract: COUNTERACT har godkänts av EC. Projektet leds av UITP, Internationella Lokaltrafikunionen, Bryssel, Belgien. Terroristattacker under senare år visar på hotet från lokal och internationell terrorism. EU anser det nödvändigt att utveckla och genomföra nya och effektiva insatser för att skydda viktig infrastruktur för transporter, kommunikationer och energi. Internationella frågor skall särsklit prioriteras. COUNTERACT arbetar med dessa frågor i tre kluster, Kollektivtrafik (kort- och långväga), Intermodal godstrafik och Energi.
Item type:

Powered by Koha