VTI National Transport Research Database

Förprojektmetodik/Fluid systemteknik för framtida farkoster - S4101

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-01-01 -- 2008-12-31 ; 5600000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200600145
Subject(s): Abstract: Att tillsammans med LiTH bygga upp en verksamhet som vid behov skall kunna komplettera konceptuell studieverksamhet på Saab med praktisk försöksverksamhet för att på så sätt minska projektrisken hos pågående projektet. Dessutom skall verksamheten användas i undervisningen på LiTH, dels för LiTH:s egna studentprojekt men också i den forskning som pågår på LiTH inom t.ex. UAV området samt att effektivisera konceptutveckling av fluida flygplansystem. En uppbyggd och väl fungerande konceptverksamhet vid LiTH, en doktorsavhandling, ett antal vetenskapliga artiklar. Konceptutveckling består av två huvudsakliga aktiviteter, konceptsyntes och konceptanalys. Konceptsyntes innebär att sätta ihop ett system, dvs. konceptgenerering, Konceptanalys innebär att sönderdela ett system och sedan värdera det, dvs. konceptval. Att planera upp verksamheten. Att utveckla design- och analysverktyg för konceptframtagning. Att undersöka möjlig koppling mellan dimensionering, design och tillverkning i CATIA V5. Att undersöka lämpliga tillverkningsmetoder för modeller i olika storlekar. Att planera och bygga upp flygtestverksamheten. Att testa av uppbyggd verksamhet med ett antal tillämpningar.Abstract: Abstract not available.
Item type:

Powered by Koha