VTI National Transport Research Database

DIREKT: Differentierade kollektivtrafiktaxor för ökad kollektivtrafikandel

  • Engelson, Leonid
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2009-01-01 -- 2010-03-31 ; 400000 kronorRegistration number:
  • Banverket F 086441/AL50
Subject(s): Abstract: Ansvarskommittén föreslår i sitt slutbetänkande en ny samhällsorganisation som innebär en förändring av den regionala organisationen i Sverige. Detta skapar nya möjligheter för anpassning av kollektivtrafik till de större arbetsmarknadsregionerna, bl a med hjälp av gemensam taxestruktur som skulle gynna resor över befintliga länsgränser. För att förutsäga vilka effekter sådana förändringar i taxor ger på resande, tillgänglighet och lönsamhet, behövs trafikmodeller som kan hantera olika taxestrukturer. Regionala trafikmodeller som används för transportplanering i Sverige (Sampers, T/RIM, Skalman) tar dock ingen hänsyn till olika taxor på olika kollektiva färdmedel (buss, regional tåg, snabbtåg). Detta gör att vissa analyser av investeringar i kollektivtrafik och förändringar av taxor inte blir pålitliga. En korrekt behandling av problemet förutsätter segmentering av resenärerna m a p deras tidsvärden och modellering av resebeteendet (val av färdmedel, destination och rutt/linje) för varje tidsvärdeklass för sig. Syftet med projektet är att undersöka hur en sådan modellutveckling skulle påverka resultat av modellkörningar, t ex vilken effekt förändringar i trafikutbud och taxesystem har på antalet passagerare, tillgänglighet och lönsamhet. Ifall resultat skiljer sig avsevärt från resultat av den konventionella modellen ska man överväga att implementera den avancerade modellen, med syftet att generera bättre underlag för investeringar i kollektivtrafiken och på längre sikt nå en större grad av kostnadseffektivitet och bättre utnyttjande av transportsystemet.
Item type:

Powered by Koha