VTI National Transport Research Database

Samtal i säkerhetstjänst: samtalsdisciplin eller samarbete, tillitsskapande och ojämlika maktrelationer

  • Sanne, Johan M
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2006-01-01 -- 2010-12-31 ; 542000 kronorRegistration number:
  • Banverket S 053170/AL50
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte: kartläggning och analys av samtal i säkerhetstjänst och av olika metoder för att förbättra dem. Projektet ska fokusera de mer ”informella” inslagen, deras karaktär och funktion samt betydelse för systemets säkerhet och effektivitet: Vad formar dem? Vilka delar är värda att ta fasta på och hur kan de struktureras på ett bättre sätt än idag? Existerande former för att förbättra samtalen i säkerhetstjänst ska studeras och en jämförelse ska ske med hur flyget arbetar med säkerhetsrelaterad kommunikation. Nya metoder för reflektion kring egna samtal i säkerhetstjänst ska prövas. Metod: avlyssning av samtal, intervjuer, fokusgrupper, tillbudsrapporter.
Item type:

Powered by Koha